U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo Vas da imate pravo da, bez navođenja razloga, jednostrano raskinete ugovor u roku od 14 dana od dana kada je Vam je roba isporučena.

Jednostranim raskidom ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled jednostranog raskida ugovora. Vaša izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali.

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora, procedura je sledeća:


1. Na našu e-mail adresu brigaokupcima@planetasport.rs, možete dostaviti Vašu izjavu o jednostranom raskidu, ili popuniti i poslati Obrazac za jednostrani raskid ugovora, koji možete preuzeti ovde.

2. Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o jednostranom raskidu ugovora.

3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, ista obavezno potpišete i pečatirate (za pravna lica) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koju Vam Operater iz internet prodavnice bude poslao na Vaš e-mail.

4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

5. Proizvodi koji se vraćaju usled jednostranog raskida ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju jednostranim raskidom ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu jednostrano raskinutog ugovora ili po prijemu dokaza da ste nam robu poslali, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

 

Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju Vam operater iz internet prodavnice pošalje na Vaš e-mail.

 

Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj. pečatom.

 

Smatra se da je ugovor jednostrano raskinut sa Vaše strane, i ukoliko u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena, robu dostavite na adresu koju Vam operater bude poslao na e-mail,  sa naznakom INTERNET PRODAJA - POVRAĆAJ ROBE.