Kako bi korisnici uspešno vršili online kupovinu preko našeg sajta, neophodno je da se registruju. Informacije koje daju prilikom registracije su po dobrim poslovnim običajima strogo zaštićene u skladu sa politikom zaštite privatnosti.

Politika zaštite privatnosti

Sa ciljem da Vaša porudžbina bude uspešno obrađena potrebni su nam Vaši sledeći podaci: ime i prezime, adresa, e-mail i broj mobilnog telefona. Pomoću ovih podataka možemo uspešno da Vam isporučimo željene proizvode i da Vas obaveštavamo o statusu Vaše porudžbine u bilo kom trenutku. Jedini razlog zbog kojeg su nam potrebni ovi osnovni podaci o Vama jeste taj da uredno i uspešno izvršimo uslugu i da Vi budete zadovoljni njome. Takođe, svi podaci prikupljeni tokom internet prodaje, uključujući i podatke o proizvodima za koje ste zainteresovani, biće pažljivo razmatrani i korišćeni za poboljšanje našeg rada, usmeravanje u onom pravcu koji Vama najviše odgovara i pružanje što boljih ponuda.

Obavezujemo se da ćemo Vaše podatke čuvati i da će ih koristiti samo zaposleni za obavljanje posla, da ih nećemo koristiti u druge svrhe, niti ih učiniti dostupnim trećim licima. Svi zaposleni su svesni svoje odgovornosti u čuvanju podataka korisnika i poštovanju date Politike zaštite privatnosti.

Prodajalaminata.com koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jednostavno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Korišćenje našeg sajta podrazumeva Vašu saglasnost sa navedenim uslovima korišćenja. Promene koje budu nastale u korišćenju ovog servisa biće važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i e-mail obaveštenja registrovanim korisnicima.