Ne, nije moguće. Veoma je važno da emsal sredstvo za čišćenje podova koristite rastvoreno u vodi. Pravilna upotreba vode sa dodatim emsal sredstvom ima impregnirajuće i zaštitne efekte na spojeve i ivice. Krpa za brisanje sme biti samo blago nakvašena.