Izbegavajte korišćenje premaza za sjaj na laminatnim podovima. Svaki naneseni premaz moraće posle nekog vremena da se odstrani temeljnim čišćenjem.

Nažalost, takvo temeljno čišćenje oštećuje laminatne podove. Za redovnu negu i čišćenje, preporučujemo upotrebu sredstva emsal Laminat.