Tragovi se često pojavljuju pri korišćenju neadekvatnih materijala za brisanje. Na primer krpe od mikrovlakana su često previše natopljene dok se koriste, što ostavlja tragove na osušenom podu.

Foto: Ilustracija

Ponekad pomaže ukoliko promenite vrstu krpe za brisanje, npr. koristite pamučnu. Takođe preporučujemo brisanje u smeru u kom je laminat slagan pri postavljanju.

Tragovi mogu biti prouzrokovani prevelikom količinom sredstva za čišćenje.

Da biste izbegli neželjene tragove posle sušenja, pridržavajte se uputstva za doziranje proizvoda.